...

Minister De Block werkte een validitiepiramide uit voor m-health-toepassingen. Al 13 app's zijn gevalideerd op niveau 1. Dat houdt de toekenning van een CE-label in - vooral gebaseerd op een evaluatie door de uitgevers van de app zelf. Nog geen enkele app is erkend op niveau 3, wat terugbetaling inhoudt.Het advies van de Orde verwijst uitdrukkelijk naar een symposium over m-health en telegeneeskunde binnen het Riziv op 21 juni jl. Het Riziv bezint zich kennelijk over een framework voor de terugbetaling van apps met klinische meerwaarde, en van telegeneeskunde.Het Jessa-ziekenhuis past al jaren een programma van telegeneeskunde toe voor patiënten met hartfalen - professor Paul Dendale, diensthoofd van cardiologie, was in België een bij de eersten om dat op het terrein te onderzoeken.Pieter Koopman, cardioloog op de dienst: "We volgen patiënten thuis met devices zoals weegschalen die het gemeten lichaamsgewicht automatisch naar onze dienst versturen, slimme medicatiedoosjes om de therapietrouw te bewaken,... Zo kunnen we bijsturen, proactief ingrijpen,... Doel van de opvolging van diabetespatiënten is om patiënten zo lang mogelijk buiten het ziekenhuis te houden. Als een patiënt het goed maakt, moet hij ook minder vaak op consult komen."Telegeneeskunde wint aan belang, verzekert hij: nieuwe devices, opvolging van het revalidatieprogramma bij hartfalen, Fibricheck voor het opvolgen van ritmestoornissen (één van de gevalideerde m-health-apps),...Maar een aangepaste nomenclatuur voor prestaties geleverd binnen de telegeneeskunde is er nog niet. Het is meteen een verzuchting van dokter Koopman: "Hopelijk helpt het advies van de Orde ervoor te zorgen dat er nu snel ook een regeling komt voor de terugbetaling."