...

De keuze om huisarts te worden was een natuurlijk aanvoelen... Ik hou van mensen. Van hoe ze elke dag opnieuw proberen iets van ieder moment te maken. Dat het gevoel van 'wel zijn' ondersteund wordt door 'gezond zijn', is vanzelfsprekend tot wanneer het misloopt. Dat is het moment waarop ik, dicht bij de mensen, wil zorgen om datzelfde welzijn zo comfortabel mogelijk te maken. Voor de persoon die mijn zorg wil, maar ook voor iedereen die erbij betrokken is.Vanuit datzelfde perspectief heb ik me jarenlang ingezet voor het welzijn van iedereen die zorg aanbiedt. Zes jaar lang heb ik Domus Medica geleid. Zo werkte ik samen met de verschillende ziekenfondsen, het Riziv, de ministers van Volks gezondheid en Sociale Zaken in de federale overheid en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In dat verhaal speelden de personen met een zorgnood, hoe klein of hoe groot ook, steeds een doorslaggevende rol. Als ik de mensen kan ondersteunen en hun veerkracht kan geven, geeft dat aan de huisarts kracht om elke dag opnieuw de uitdaging aan te gaan. Gelukkige en gezonde patiënten maken gelukkige en gezonde zorgaanbieders.Kapellen zit in mij. Over de generaties heen: de speelgoedwinkel van mijn grootvader, de kleuterschool in de Engelselei en het Starrenhof waar mijn moeder les gaf, het Kind en Gezin waar ik enkele jaren als consultatie-arts actief was, de ouderraad waar mijn echtgenoot voorzitter was, de jeugdgemeenteraad waar mijn kinderen in zetelden... We hebben allemaal mee geholpen om Kapellen levend en jong te houden. Nu is het tijd voor een volgende stap. Die volgende stap vertrekt vanuit al deze dagelijkse ervaringen, met patiënten in de huisartspraktijk, de vele vrienden en kennissen in Kapellen op wie ik kan rekenen, en de betrokken overheden in dit landschap van zorg en welzijn. Ik geloof in het belang van een betere zorg op maat, dicht bij de mensen. Ik geloof ook dat ik daar een waardevolle bijdrage kan geven. De grote hervormingen die zullen gebeuren op lokaal niveau om zorg, welzijn en lokale besturen samen te brengen zijn nodig om iedereen een gevoel van welzijn te laten behouden.Hierin wil ik vanuit een lokaal bestuur Kapellen versterken. Dit voelt even natuurlijk aan als huisarts worden. Het zijn dezelfde mensen en hetzelfde 'houden van'. Wij, samen op de weg vooruit naar een gezond Kapellen.