...

Maarten Provo (32) is spoedverpleegkundige in het Jessa Ziekenhuis. Tijdens zijn (nog jonge) carrière ontwikkelde hij een interesse voor crowding op de spoedgevallen. Meer bepaald: hoe kan je die drukte in beeld brengen? En welke acties kunnen verpleegkundigen en artsen aansporen om proactief te handelen?Samen met zijn broer ontwikkelde hij 'Spoedware'; een soort dashboardtoepassing die een antwoord moet bieden op beide aspecten. Maarten Provo: "Je kan heel snel zien of er eventueel een instroom-, doorstroom- en uitstroomprobleem is. Afhankelijk daarvan worden er suggesties voorgesteld.""Crowding op spoedgevallen is een toenemend probleem", vertelt de spoedverpleegkundige. "Het is al vaak aangekaart dat spoeddiensten in ons land dagelijks overspoeld worden door mensen die de dienst eigenlijk niet nodig hebben. Het is evenmin nieuws dat er onvoldoende capaciteit en budget is om te beantwoorden aan die gestegen vraag.""Deze situatie zorgt voor frustratie en agressie bij patiënten en familieleden, medewerkers worden vatbaarder voor burn-out en de zorg voor kritiek zieke patiënten loopt vertraging op."In de verpleegkunde- en geneeskundeopleidingen komt crowding weinig tot niet aan bod, zegt Maarten Provo. "Het is ook een erg subjectief gegeven: zo vindt de ene medewerker vijf patiënten in de wachtzaal al veel, terwijl de andere pas bij meer patiënten over drukte spreekt.""Als er dan actie ondernomen wordt, zijn er vaak even veel acties als medewerkers. Soms zijn deze handelingen zelfs tegenstrijdig zonder dat men het beseft. Externe auditoren bevestigen dit steeds vaker."Maarten Provo: "Doorgaans weet slechts een kleine groep medewerkers met een kaderopleiding of met veel ervaring en organisatietalent hoe je op momenten van drukte efficiënt kan handelen. Maar zelfs in deze beperkte groep is er een grote mate van subjectiviteit, kan de structuur en organisatie doeltreffender.""Het beste alternatief nu is: 'Raadpleeg bij 15 patiënten - handmatig te tellen - actiekaart X. De vraag is maar hoe relevant die acties voor de specifieke situatie zijn, en bij welke patiënten ze uitgevoerd moeten worden."De spoedverpleegkundige dook de literatuur in. "Er is ondertussen al heel veel geschreven over crowding en hoe je die drukte kan meten. Spoedgevallen diensten hebben natuurlijk wel gegevens over het aantal patiënten en de wach ttijden maar we vonden geen enkele tool die drukte kan meten en tegelijkertijd live suggesties doet om proactief te handelen."Maarten Provo sprak zijn broer aan, die softwareontwikkelaar is, en samen bouwden de twee een toepassing die op basis van gegevens uit het patiëntendossier de instroom, doorstroom en uitstroom op de spoeddienst meet en in kaart brengt. In totaal zijn er acht parameters. "De parameters in de instroomcategorie, geven de medewerker informatie op basis van gegevens als de tijd die de ambulance nodig heeft om patiënten uit te laden, en het aantal patiënten dat vertrekt zonder een arts te hebben gezien.""De doorstroomparameters geven een indicatie van de verblijfstijd - hoe lang zijn patiënten al aanwezig?, hoeveel patiënten er zijn in verhouding tot het beschikbare aantal bedden en hoe lang het duurt tot patiënten door de arts zijn ontvangen."Het uitstroomniveau ten slotte geeft weer hoeveel patiënten wachten op een bed in de opnameafdeling en hoe lang zij al wachten.Het geheel wordt weergegeven in een soort dashboard. "Het voordeel is dat het programma aan de aanwezige verpleegkundigen, artsen, managers... altijd op dezelfde momenten van drukte dezelfde acties zal voorstellen. Zo kan vooraf bijvoorbeeld geprogrammeerd worden dat bij een bepaald aantal patiënten in de categorie rood - levensbedreigend - een vooraf gedefinieerd nummer wordt gebeld en een audioboodschap wordt achtergelaten met de vraag tot ondersteuning.""Een andere suggestie kan zijn dat bij patiënten met lichte pathologie naar de raadpleging wordt gebeld met de vraag of daar ruimte is. In nog een ander voorbeeld is er voor een patiënt een bed voorzien op afdeling X, maar het bed in kwestie is nog niet vrij. Misschien kan de patiënt al naar de dagzaal, zodat hij zich al op de juiste afdeling bevindt?"Maarten Provo: "Dit zorgt ervoor dat de aanpak gestructureerd is; in het team wordt er op verschillende niveaus aan één aan dezelfde oplossing gewerkt. Daardoor kunnen ook de beperkte middelen efficiënter worden ingezet."De broers doorliepen een begeleidingstraject van Blue Health Innovation Center en willen hun toepassing graag implementeren. Maarten Provo: "De toepassing werkt in een testomgeving met fictieve patiënten. De uitdaging nu is om een koppeling te realiseren met een bestaand EPD.""In Nederland loopt momenteel een project waarbij AmbulanceZorg Groningen proactief op drukte inspeelt op basis van informatie vanuit Facebook en omgevingsfactoren. Naargelang de voorspelde drukte, worden bijkomende ziekenwagens ingezet of preventief uitgestuurd. Ideaal zou zijn om met ons dashboard niet alleen drukte te meten, maar ook te voorspellen", kijkt Maarten al vooruit.