...

Als het gaat om cultuurbeleving scoren musea, film en klassieke muziek het hoogst bij Nederlandse artsen. Kunstgalerijen en architectuur maken hun culturele top 5 compleet. Lopen de culturele interesses van artsen en juristen grotendeels parallel, dan hebben accountants een afwijkend profiel. Zij houden van cabaret en popmuziek. Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek dat verscheen in het eindejaarsnummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NtvG). Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met twee andere vakbladen, het Nederlands Juristenblad en Accountant. 218 artsen vulden de online-vragenlijst in, evenals 130 juristen en 509 accountants. Alfa en bèta Bij de belevening van cultuur lijken dokters sterk op juristen. Accountants daarentegen hebben veel minder belangstelling voor cultuur. Zij spenderen minder aan culturele uitstappen en zijn minder geneigd een museum binnen te stappen. Dat de interesses van artsen en juristen met elkaar sporen, verrast de auteurs van het onderzoek in eerste instantie: artsen zijn sterk in exacte vakken en hebben een zogenaamd bètaprofiel, terwijl juristen vaker bij het alfaprofiel aanleunen. Een meerderheid van artsen (60,5%) zegt een meer dan gemiddelde belangstelling voor kunst en cultuur te hebben. Juristen schatten zichzelf op cultureel vlak nog hoger in (81,6% vindt zijn interesse bovengemiddeld), accountants hebben een lager cultureel zelfbeeld (41,2%).Wat staat er in de top van de culturele activiteiten die artsen bezoeken? Op één museumbezoek, op de voet gevolgd door film. Klassieke muziek komt op de derde plaats, kunstgalerijen en architectuur maken de top 5 compleet. Ook opera en theater staan hoog op het lijstje.De top 5 van juristen lijkt daar heel sterk op, hun voorkeur gaat uit naar dezelfde vijf activiteiten in dezelfde volgorde, zij het dat galerijen en klassiek haasje over spelen. Bij accountants staat film met stip op één, gevolgd door museumbezoek. Cabaret, sportwedstrijden (sic) en popmuziek maken hun top 5 compleet. Meer dan vijf boeken Driekwart van de artsen en juristen lezen minstens vijf boeken per jaar, tegenover 60% van de accountants. Een kwart van de artsen (25,2%) en van de juristen (23%) verslinden meer dan 15 boeken per jaar, tegenover 19% van de boekhouders. Wat ook in het oog springt: 19% van de dokters en 30% van de artsen zeggen geen dagbladabonnement te hebben (36% bij accountants). Zij lezen het nieuws wel op internet.Interessant zijn de beschouwingen die de auteurs maken bij die verschillen. De voorkeur van artsen en juristen voor musea, theater en opera weerspiegelt hun beroepsgebonden gedrag. In hun beleving van kunst waarderen artsen en juristen vooral "de visuele interpretatie van de wereld om hen heen", heet het. "Dat is precies omdat ze ook in hun beroep creatief en flexibel dienen te zijn in hun omgang met patiënten en cliënten", aldus het NtvG. Harde werkelijkheid Accountants daarentegen lijken eerder behoefte te hebben aan kritisch commentaar op de wereld om hen heen, eerder dan aan een visuele beleving van die wereld. Vandaar hun voorliefde voor cabaret. In tegenstelling tot de twee andere beroepen draait het in de accountancy om cijfers, tabellen en balansen die moeten kloppen: hier is dus heel weinig ruimte voor creativiteit."Wellicht hebben accountants soms behoefte om aan die harde, onbuigzame werkelijkheid te ontsnappen door vermaak te zoeken in een cabaretvoorstelling. Dat is begrijpelijk, zeker gegeven de huidige situatie op de internationale financiële markten", eindigen de auteurs met een knipoog.