Alles over Canada

Voor de initiële behandeling van COPD zijn zowel LABA's als LAMA's aanbevolen*. Maar bijna alle LABA's zijn alleen gecombineerd met een ICS beschikbaar. De auteurs hebben dan ook LABA+ICS vergeleken met LAMA, als initiële behandeling in de dagelijkse praktijk, in functie van de bloedeosinofilie.

Is triple therapie, inclusief inhalatiesteroïden, bij symptomatische COPD-patiënten met matige tot ernstige COPD maar zonder voorgeschiedenis van exacerbaties, doeltreffender dan duale therapie?

Infanteristen weten goed dat ze hun voeten goed moeten verzorgen. Dat geldt ook voor diabetespatiënten, maar helaas wordt dat advies vaak in de wind geslagen. Toch wordt almaar meer aandacht besteed aan een voetonderzoek en aan maatregelen om de integriteit van de voeten te vrijwaren. Dat blijkt onder meer uit de grote interesse die op het internet werd vertoond voor de studie die Neil Reeves heeft gepresenteerd tijdens een mondelinge sessie op het EASD 2018, en dat al voor het congres.

AspECT (Aspirin and Esomeprazole Chemoprevention Trial in Barrett's metaplasia) is een gerandomiseerde, open fase 3-studie met een 2x2 factoriële opzet die de preventieve waarde van aspirine en een protonpompremmer, in casu esomeprazol, heeft onderzocht bij patiënten met een barrettoesofagus ≥ 1 cm.

NSAID's vormen de hoeksteen bij de behandeling van pijn bij patiënten met artrose. Ze mogen dus als 'vrienden' worden beschouwd. Prof. Aslam Anis (University of British Columbia, Canada) heeft de administratieve gegevens doorgenomen van het Canadese ministerie voor gezondheid en is daarbij tot de vaststelling gekomen dat regelmatige inname van NSAID's goed is voor 68% van het cardiovasculaire risico bij patiënten met artrose. Als je zo'n vrienden hebt, heb je geen vijanden meer nodig.

Over de prevalentie van longembolie bij patiënten die na een syncope op spoed terechtkomen voor een evaluatie bestaan tegenstrijdige cijfers. Deze auteurs gebruikten de longitudinale administratieve gegevens van vijf databases uit vier verschillende landen (Canada, Denemarken, Italië en de VS) voor een retrospectieve, observationele studie.

Een nieuw Canadees onderzoek toont aan dat een preventief programma en een vroege interventie doeltreffend zijn bij patiënten met een psychose. De sterfte was aanzienlijk lager bij de patiënten die een eerste episode van psychose hadden doorgemaakt en gebruik hadden gemaakt van de diensten van het programma.

De standaardbehandeling van auto-immune hepatitis (AIH) bestaat uit corticosteroïden, al of niet in combinatie met azathioprine. Deze behandeling wordt echter slecht getolereerd of geeft onvoldoende ziektecontrole bij tot 20% van de patiënten. Zijn mycofenolaat mofetil (MMF) en tacrolimus in tweede lijn doeltreffend bij deze patiënten?

We weten al lang dat het beter is de patiënten zo snel mogelijk te behandelen. De vraag is dan: "Hoe doe je dat het best: een 'step up'-behandeling, waarbij je eerst een "minder krachtig" geneesmiddel voorschrijft en de behandeling dan zo nodig intensiveert, of een 'step down'-behandeling, waarbij je meteen een krachtige inductietherapie start?" Prof. Mark Freedman (Ottawa, Canada) geeft een overzicht van de inductiebehandelingen en legt uit bij welke patiënten zo'n behandeling geïndiceerd is.

Het antwoord is ja en geldt des te meer voor kinderen en adolescenten, en kinderen die tot de leeftijd van vijf jaar in rurale gebieden woonden. Dat blijkt althans uit een bevolkingsonderzoek in Canada.

Drie fase 3-studies, de studies EVOLVE 1 en 2 (galcanezumab), HALO EM (fremanezumab) en PROMISE -1 (eptinezumab), hebben voor het eerst aangetoond dat deze drie monoklonale antistoffen, die CGRP direct remmen, de maandelijkse frequentie van migraineaanvallen bij patiënten met episodische migraine snel met bijna 50% verlagen en zo het functioneren en de levenskwaliteit van de patiënten verbeteren.

Er bestaat wel degelijk een verband tussen herhaalde schokken op het hoofd (craniale traumata) bij Amerikaans voetbal en chronische traumatische encefalopathie (CTE). Dat bevestigt de grootste studie die daar ooit over werd uitgevoerd.

Bij analyse van de 45.433 antwoorden die werden verzameld bij een steekproef over de gezondheid in Canada tussen 2011 en 2012, blijkt helaas dat kennis van een risico niet per se synoniem is met een gedragswijziging om het risico uit te schakelen.

Stricturen en penetrerende complicaties vergroten de morbiditeit bij de ziekte van Crohn. Kan een model helpen om het risico op complicaties in te schatten, evenals het effect van de respons op TNF-remmers op dit risico?

Dankzij bepaling van het PSA-gehalte kan prostaatkanker in een vroeg stadium worden opgespoord, waardoor de overleving verbeterd is. Maar dat heeft ook geleid tot overdiagnostiek en overbehandeling, vooral bij patiënten met een laagrisicoprostaatkanker, aldus Hans Lilja (New York).