...

Vallen is een belangrijke oorzaak van ziekenhuisopname van bejaarden en veroorzaakt een hoge morbiditeit en mortaliteit.De onderzoekers hebben mensen van 19 tot 25 jaar en mensen van 61 tot 72 jaar opzettelijk laten vallen. Het proprioceptieve systeem verwittigt ons als we dreigen te vallen zodat we erop kunnen anticiperen en een reflexhouding kunnen aannemen om minder blessures op te lopen. De onderzoekers wilden nagaan op welk ogenblik de proefpersonen er zich rekenschap van gaven dat ze vielen. De valperceptie werd gemeten met een eeg en is te zien in de temporale kwab.In een eerdere studie hebben diezelfde vorsers gemeld dat de valperceptie bij jonge mensen 44 msec. later optrad dan de perceptie van een geluid dat op hetzelfde ogenblik werd voortgebracht. De vorsers schreven dat toe aan een soort distorsie van de tijd: de tijd lijkt trager te lopen tijdens een val. In deze studie was het verschil bij bejaarden tweemaal groter dan bij de jongere proefpersonen: respectievelijk 88 en 44 msec..Voor de vorsers staat het buiten kijf dat dat bijdraagt tot de hoge frequentie van vallen bij bejaarden. Dat effent misschien ook het pad voor andere preventieve middelen zoals regelmatige proprioceptieve oefeningen.http://www.gaitposture.com/article/S0966-6362(17)30943-8/fulltext