...

De Belgische tegenhanger van Ufml - Bvas - volgt de actiedag met belangstelling. Woordvoerder David Desmet: "Naar hun verzuchtingen wordt weinig geluisterd, laat staan dat ze worden erkend, omdat een arts nog vaak als een bevoorrechte burger wordt aanzien. Het is nochtans een beroep dat in het groepje thuishoort waar het aantal gevallen van burn-out, depressies en zelfdodingen het hoogst is."VerantwoordelijkhedenDe oorzaken voor deze "lijdensweg" zijn volgens de Bvas "de zware verantwoordelijkheden, het meer en meer in diskrediet brengen van het beroep, het breed uitsmeren van de minste medische fout, de herhaalde beschuldigingen over de incompetentie bij het voorschrijven, als er al niet geïnsinueerd wordt dat artsen gewoon naar de pijpen van de farmaceutische industrie dansen."En Desmet gaat verder: "De maatschappij stelt steeds hogere eisen, de gevallen van verbale agressie stapelen zich op, de administratieve rompslomp explodeert, de principes waarop de vertrouwensrelatie arts-patiënt zijn gebaseerd, worden met de voeten getreden. Stresssituaties volgen elkaar op. De negatieve gevolgen laten zich niet alleen voelen bij de arts, maar ook bij de patiënt."PoliticiBvas eindigt met een oproep naar de politici: "Het is hoog tijd dat er een oplossing wordt gevonden. Want een arts met burn-out kampt met een laag zelfbeeld, heeft last van chronische vermoeidheid, heeft slaap- en geheugenproblemen en wordt meer en meer onverschillig. Zij of hij kan een gevaarlijke arts worden."