...

Een peulschil noemt dokter Merckx het zelf. Volgens haar informatie komt de overheid voor de hele Belgische ziekenhuissector uiteindelijk maar met 165 miljoen euro over de brug. In september vorig jaar schatte Zorgnet-Icuro voor alleen al de Vlaamse ziekenhuizen dat het financieel tekort door de energiecrisis zou oplopen tot wel een half miljard euro.390 miljoen euroMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, stelde het wel veel rooskleuriger voor - aldus het PVDA-kamerlid. De minister maakte 80 miljoen euro vrij om de oplopende energiekosten voor de ziekenhuizen te helpen dekken.Ziekenhuizen moeten ook maar zes procent BTW betalen op de energiefactuur.Ten slotte kwam er een zuurstofballon voor de hele non-profitsector onder de vorm van uitstel en afstel van de betaling van patronale bijdragen.De zuurstofballon was 390 miljoen euro groot. Voor de helft (195 miljoen euro voor het eerste semester van dit jaar) gaat het om patronale bijdragen die worden kwijtgescholden, voor de andere helft (nog eens 195 miljoen euro voor het tweede semester) krijgt de non-profitsector uitstel: deze bijdragen moet ze pas in 2025 betalen.Die uitleg deed Vandenbroucke in de Kamercommissie Volksgezondheid op 25 oktober jl.Aandeel ziekenhuizen kleinerDokter Merckx stelde begin januari de minister een schriftelijke vraag om te weten te komen over welke bedragen het dan precies gaat voor de ziekenhuizen - die maar een deel vormen van de de non-profitsector.De minister antwoordde half februari dat het voor de ziekenhuizen (privé en openbaar) gaat om 84,8 miljoen euro die wordt kwijtgescholden, en 96,9 miljoen euro die ze pas in 2025 zullen moeten betalen.Alle Belgische ziekenhuizen krijgen dus samen 165 miljoen effectieve steun, rekent Merckx uit - voor 97 miljoen euro patronale bijdragen krijgen ze wel uitstel, maar die moeten ze later toch betalen.Het verschil met het (in september 2022) geschatte tekort van 500 miljoen euro is dus wel groot."Iemand zal voor deze kost opdraaien", stelt Merckx. "De voorraden van de ziekenhuizen zijn uitgeput, de cijfers staan in het rood. Als Vivaldi niets doet, zal bespaard worden op de gezondheid van de patiënt of op het welzijn van het personeel."