...

Dat lezen we in een persbericht van het Wit-Gele kruis naar aanleiding van haar jaarlijkse academische zitting eind vorige week in Brugge. De organisatie telt circa 6.900 zorgverleners en kaartte naar eigen zeggen de onderfinanciering van de thuiszorg begin dit jaar al aan bij de overheid.Er is dringend en structureel een herziening nodig, vindt het Wit-Gele Kruis. "We bekijken verschillende voorstellen voor een vernieuwde globale financiering," zo luidt het. "Hierbij wordt rekening gehouden met een stimulerende praktijkfinanciering en een financiering aangepast aan onze rollen vandaag en morgen. Ook de nomenclatuur bekijken we kritisch."In 2022 verzorgden de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis 135.116 patiënten. Ze legden een kleine 17 miljoen bezoeken af, bijna 50.000 per dag. Daarbij de vaststelling dat het aandeel patiënten met meer en complexere zorgnoden toeneemt. Vorig jaar had 32%, circa 43.000 mensen, een grote zorgafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat ze zorg nodig hebben om zelfstandig te functioneren.Verder nam het aantal Specifiek Technische Verstrekkingen (STVV) met 7% toe ten opzichte van 2018. In het kader van STVV's legden de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis in 2022 74.450 bezoeken af. Het grootste deel (57%) had als doel parenterale voeding toe te dienen. Thuisverpleegkundigen controleren hierbij ook de temperatuur, het gewicht, misselijkheid enz. om eventuele complicaties te voorkomen. De toenemende complexiteit verandert de rol van de thuisverpleegkundige, stelt het Wit-Gele Kruis. Samenwerken, binnen de eerste lijn én binnen de tweede lijn is aangewezen om een antwoord te bieden op de veranderingen. Daarbij is vooral van belang dat de juiste mens de juiste zorg verstrekt waarvoor hij/zij is opgeleid.