...

De automatische toekenning wordt mogelijk nu alle noodzakelijke gegevens automatisch zullen doorstromen vanuit de thuiszorgdiensten naar de zorgkassen. Zij moeten dan enkel nakijken of de zwaar zorgbehoevende in kwestie in orde is met zijn bijdragebetaling, alvorens de maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro automatisch te kunnen overmaken.Een administratieve vereenvoudiging dus. Bovendien worden ook herhaaldelijke onderzoeken overbodig en valt niemand nog uit de boot doordat hij of zij geen weet had van het recht op de extra hulp, aldus nog Vandeurzen. De automatische toekenning kan vanaf 1 juni.