...

De kick-off gebeurde gisteren in ZNA Middelheim, tijdens een druk bijgewoond minisymposium. Circa 40 ziekenhuizen waren erop aanwezig.Met en zonder leveranciers De bedoeling is dat de proeftuin verschillende projecten of 'proeftuintjes' kan omvatten. Verticale projecten stimuleren het samengaan van verschillende ziekenhuizen met een leverancier. Horizontale projecten zijn onafhankelijk van leveranciers: het kan dan gaan om interoperabiliteit, het delen van 'best practices, het opstellen van lastenboeken, enzovoort.Al een twintigtal ziekenhuizen - algemene en universitaire - doen mee. Een aantal dat nog zeker zal groeien.Een governance structuur zal worden opgezet, die zal worden aangestuurd door een representatief samengesteld 'steering comittee'. Een selectiecomité zal op grond van vooraf opgestelde criteria de prioriteit van de projecten bepalen en een selectie maken. Horizontale projecten zullen een zekere voorrang krijgen.De ziekenhuiskoepels, Zorgnet Vlaanderen en Icuro, zullen instaan voor de koppeling naar het beleid. Ze sturen het proces niet en gaan zeker niet optreden als een 'opdrachtencentrale'. Het Vlaamse 0onderzoekscentrum iMinds zal met zijn brede basis in de academische wereld expertise aanleveren en - als business incubator - helpen op zoek te gaan naar financiële bronnen.Meaningful use Een modern EPD is een grote uitdaging voor ziekenhuizen wereldwijd. Het 'patiëntendossier' is de kern, maar sluit aan op een multifunctioneel systeem dat verschillende klinische, operationele en administratieve processen ondersteunt. De artsen, de ziekenhuizen, maar uiteindelijk vooral de patiënt moeten er beter van worden.Ziekenhuizen in Vlaanderen besteden ongeveer 2% van hun middelen aan ICT. De overheid draagt daar via het BFM maar een fractie toe bij. Internationaal besteden ziekenhuizen bijna 5% van hun middelen aan ICT. Meer dan de helft van de financiering gaat naar implementering.