...

Het tekort aan verpleegkundigen is op dit moment zeer acuut, omdat de bacheloropleiding van drie naar vier jaar is gebracht en er dit jaar daarmee (bijna) geen verpleegkundigen met een bachelordiploma afstuderen."Vooral woonzorgcentra hebben het moeilijk om hun vacatures in te vullen en zorgmedewerkers met de juiste kwalificaties te vinden volgens de strikte wettelijke vereisten", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. "Tegelijk stellen we vast dat de bewoners van de woonzorgcentra net meer zorg nodig hebben. Bewoners zijn nu gemiddeld tien procent meer zorgbehoevend dan tien jaar geleden. Een recente studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bevestigt dat de werkdruk in de residentiële ouderenzorg als hoger wordt ervaren dan in andere sectoren. De toestand is urgent en zorgwekkend."Volgens de wettelijke normen mogen nu zorgkundigen of ander paramedische personen tot 30% van de zorg in woonzorgcentra op zich nemen. Zorgnet-Icuro vraagt om dat percentage drie jaar lang te verhogen tot 50%. Al wil de koepelorganisatie zeker niet de vereiste in vraag stellen dat steeds een verpleegkundige aanwezig moet zijn.Bovendien vraagt Zorgnet-Icuro dat instellingen die niet voldoende zorgpersoneel vinden tot 5% van de vooropgestelde normbezetting voorlopig op een alternatieve manier zouden kunnen invullen, bijvoorbeeld met woonbegeleiders, muziektherapeuten, mantelzorgers met tien jaar ervaring, of een Syrische arts die hier zijn diploma niet erkend krijgt,... Die maatregel flexibiliteit zou ook maar drie jaar blijven bestaan, al stelt Zorgnet-Icuro wel voor opleiding en vorming op de werkvloer te organiseren zodat de mensen die worden ingezet om de noodsituatie nu te verhelpen, nadien ook in de zorg zouden kunnen blijven werken.Zorgnet-Icuro legt deze tijdelijk maatregel voor aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. Ook de vakbonden krijgen de vraag om deze flexibiliteit goed te keuren.