...

Aan een lijst van 18 taken die verpleegkundigen aan zorgkundigen kunnen delegeren, werden er vijf toegevoegd. De nieuwe taken liggen in het verlengde van de typische opdrachten die men ze kan doorschuiven. Het KB wordt van kracht op 1 september van dit jaar.Gestructureerd verbandEr zijn vandaag al bijna 130.000 zorgkundigen in ons land actief. Ze werken in nauw overleg met verpleegkundigen, in een gestructureerd verband. Het beroep van zorgkundigen werd in leven geroepen door twee KB's uit 2016. Eén daarvan regelde de opleidingsvereisten, de andere de bevoegdheid die ze krijgen. Hun takenpakket is voor een groot stuk toegespitst op de ouderenzorg.Zorgkundigen kunnen een beroepsopleiding hebben gevolgd, een diploma verwerven via sociale promotie, of moeten minstens een elementaire verpleegkundige opleiding gekoppeld aan een opleiding ouderenzorg hebben gevolgd.Ze moeten ook ook 150 uren opleiding 'aan bed' hebben gekregen.Ze kunnen verpleegkundigen een aantal taken uit handen nemen, hebben een belangrijke sociaal ondersteunende rol en zijn mede de ogen en oren van het verpleegkundig team.Nieuwe takenZe kunnen de geneesmiddelen die werden voorbereid toedienen, dat zal niet langer beperkt zijn tot orale toediening. Wat injecties betreft mogen ze alleen subcutaan gefractioneerde heparine inspuiten.Nieuwe zorgkundigen die vanaf 1 september dit jaar aan de slag gaan, zullen de competenties voor de nieuwe taken in de opleiding hebben meegekregen.Zorgkundigen die al langer aan de slag zijn moeten om het uitgebreide pakket van taken te kunnen vervullen, een bijkomende opleiding van 150 uur doorlopen.