...

Zorginspectie bekeek de hygiëne in de ziekenhuizen, maar ook de steriliteit van de toestellen, de patiëntenveiligheid en de informatie richting patiënten."Dergelijke controles zijn erg zinvol", zegt Vera De Troyer van Icuro, en ook namens Zorgnet Vlaanderen. "We streven kwaliteit na in de ziekenhuizen, via het accreditatieproject, de kwaliteitsindicatoren en inspecties van de overheid. Het is goed dat dergelijke Zorginspectie onaangekondigd gebeurt en wordt herhaald. Want dat laat toe verbeterpunten te formuleren, zodat de ziekenhuizen iets leren uit de inspecties. Zonder dergelijke inspecties kan de kwaliteit van de zorg niet worden gegarandeerd." ArtsenMaar wat waren nu deze verbeterpunten? "We stelden vast dat de noodzakelijke infrastructuur om de correcte handhygiëne uit te voeren, quasi overal aanwezig is", stelt de Zorginspectie. Maar vooral artsen laten soms na de handhygiëneregels op te volgen, in zo'n 20% van de gevallen."Het correct toepassen van de regels berust voor een groot deel op menselijk gedrag. Het thema verdient blijvende aandacht, handhygiënecampagnes blijven nodig en moeten zeker ook acties omvatten, specifiek gericht naar artsen. Zij voldeden minder aan de basisvoorwaarden voor goede handhygiëne, terwijl ze door hun veelvuldig contact met patiënten een groot risico vormen voor het doorgeven van zorggerelateerde infecties."De Zorginspectie vindt verdere controles op de handhygiëne dan ook noodzakelijk. "Meer aandacht zou kunnen gaan naar het uitvoeren van handontsmettingen voor en tijdens de zorgmomenten. Nu kwam dit enkel aan bod voor wat betreft de chirurgische handontsmetting."IdentificatieOp vlak van sterlisatie doen de ziekenhuizen het volgens de Zorginspectie niet slecht, maar toch wordt opgeroepen voor meer differentiatie per type apparaat. Ook het systeem van patiëntidentificatie wordt goed toegepast, maar de controlelijst bij heelkunde dient volgens de Zorginspectie veralgemeend te worden. "De controlelijst is onvoldoende geïmplementeerd", luidt het.Tot slot roept de Zorginspectie de ziekenhuizen op de communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten te verbeteren, met specifieke eisen voor ontslagbrieven en dossiersystemen.Test-AankoopConsumentenorganisatie Test-Aankoop verzamelde onlangs meer dan 36.300 handtekeningen van burgers, die een website willen om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken. De consumentenvereniging geeft op zijn website de burger een module aan om de resultaten van de Zorginspectie te vergelijken voor een selectie van negen thema's. Deze module is te raadplegen via de link www.testaankoop.be/inspectieziekenhuizen"Bij de keuze van een ziekenhuis staat er heel wat op het spel. Iedereen wil vanzelfsprekend zorg van een zo goed mogelijke kwaliteit. Cijfers tonen evenwel aan dat de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen groot zijn. Test-Aankoop strijdt voor transparantie op dit vlak", aldus de organisatie, die oproept dit inspectiemodel ook in Wallonië en Brussel toe te passen.