...

Naar aanleiding van de Europese dagen over hartfalen heeft de BWGH een charter opgesteld, waarin de overheid wordt gevraagd verschillende maatregelen rond hartfalen te nemen. Eén van die maatregelen zou een bewustmakingscampagne moeten zijn rond vroegtijdige detectie van hartfalen.Andere gevraagde maatregelen hebben betrekking op het opleiden van de patiënt en het voeren van een innovatief beleid rond hartfalen.Midden deze maand willen de initiatiefnemers het charter overhandigen aan de verschillende overheidsdiensten die zich met gezondheid bezig houden. Momenteel hebben 3.000 mensen het charter ondertekend.Hartfalen treft ruim 200.000 Belgen, vooral 65-plussers.