...

De auteurs hebben 89 studies geanalyseerd en schatten dat in 2010 wereldwijd 11,9 miljoen kinderen uit de betrokken leeftijdsgroep wegens een ernstige infectie moesten worden opgenomen en 3 miljoen wegens een zeer ernstige infectie. De incidentie van dit soort infecties ligt blijkbaar hoger bij jongens dan bij meisjes. De discrepantie volgens het geslacht blijkt het grootst te zijn in studies die in Zuidoost-Azië werden uitgevoerd. Met de gegevens waarover ze nu beschikken, schatten de auteurs dat er bij kinderen 265.000 intramurale doden te betreuren vielen en dat 99% van die sterfgevallen plaatsvonden in de derde wereld. En hoewel 62% van de kinderen met ernstige luchtweginfecties in het ziekenhuis behandeld wordt, vindt 81% van de sterfgevallen extra muros plaats, zo valt af te leiden uit de gegevens. Daar ligt dus een zware taak voor de zorgsystemen in de wereld. Betere toegang tot het ziekenhuis en minder ongelijkheid zouden de mortaliteit van dit soort infecties aanzienlijk kunnen terugdringen. (referentie: Nair H et al. Lancet. 2013;381:1380)