...

De toplui van de twee grootste landsbonden reageren geprikkeld op het artikel dat alle ziekenfondsen samen een half miljard euro in reserve hebben. "Dat is geen dood kapitaal", zeggen ze in koor. Senator Louis Ide, die de cijfers uitbracht, blijft onverkort achter zijn standpunt staan.Eind 2009 stak er ruim een half miljard euro in het bijzonder reservefonds van de ziekenfondsen. Het overgrote deel daarvan (430 miljoen) kwam uit bonussen die de ziekenfondsen incasseerden als bijdrage tot het goede beheer van de uitgaven voor gezondheidszorg. De cijfers verschenen dinsdag in deze krant. Ze komen van Louis Ide (N-VA) , die ze opvroeg bij minister van Sociale Zaken Onkelinx. Genuanceerd In Artsenkrant werd het principe genuanceerd uitgelegd. We citeerden uitvoerig uit het antwoord van Onkelinx in de Senaat. In het kader van de financiële responsabilisering moet elk ziekenfonds een reservefonds aanleggen om eventuele tekorten te kunnen dekken. Voor de zeven ziekenfondsen samen was die reserve eind 2009 opgelopen tot 501,6 miljoen euro. Via het persagentschap Belga namen Paul Callewaert (algemeen secretaris socialistisch ziekenfonds) en Marc Justaert (voorzitter CM) afstand van Louis Ide die het reservefonds in Artsenkrant bestempelde als "dood kapitaal dat ergens geparkeerd staat". Volgens Callewaert is dat "een totaal verkeerde voorstelling van zaken". Justaert zei dat hij het artikel "ten zeerste betreurt". "Het gaat helemaal niet om opgepot geld, maar om geld dat toebehoort aan de gezondheidszorg en dus aan de gemeenschap. Als het nodig is, wordt dat geld door ons aangewend om tekorten in de ziekteverzekering te dekken", luidt de argumentatie van Callewaert. "Het geld wordt ook alleen maar voor die doelstelling gebruikt."Louis Ide is niet onder de indruk, hij blijft onverkort achter zijn standpunt staan. "De reactie van Callewaert bevestigt mijn stelling dat het om reserves gaat die de ziekenfondsen aanleggen tegen dat het ooit nodig zou zijn. Kan iemand mij uitleggen waarom dat moet? Welke andere sector kan dat? Voor hetzelfde geld kunnen dan toch ook de rust- en verzorgingsoorden, of de artsen, zo'n buffer vragen? Neen, voor mij moet dat geld terug naar de overheid."Toekomstfonds Ide is zinnens gelijkaardige vragen te stellen over het Toekomstfonds en over de bedragen die opzij worden gezet in het raam van artikel 56 van de GVU-wet. Zijn partij zet intussen de aanval op de administratiekosten van de ziekenfondsen in. N-VA hekelt dat in de periode van 2006 tot vandaag de administratiekosten met liefst 27,2% toenamen, terwijl alle andere actoren in de ziekteverzekering moeten besparen. Kamerleden Manu Beuselinck en Nadia Sminate dienden dinsdag een voorstel in om in 2012 een bedrag van 56 miljoen te besparen, in plaats van de 34 miljoen die de regering zelf vooropstelt. Op dit moment strijken de ziekenfondsen 1,117 miljard op voor hun administratiekosten. Door dat bedrag te bevriezen - en de kosten terug te dringen in functie van eHealth - zou op vier jaar tijd (gecumuleerd) 549 miljoen bespaard kunnen worden, aldus de partij. Het amendement werd weggestemd.