...

Al sinds 1999 zijn er in onze ziekenhuizen interculturele bemiddelaars aan de slag. Anno 2018 gaat het over zowat 100 verschillende mensen die samen 23 verschillende talen spreken. Per jaar komen ze ongeveer 110.000 keer fysiek tussen tijdens consultaties in ziekenhuizen. Beveiligd platformSinds kort kunnen die bemiddelaars dus ook vanop afstand worden ingezet in de eerste lijn, bijvoorbeeld in wijkgezondheidscentra. Eind 2016 voerden de FOD Volksgezondheid en het Riziv daartoe een nieuw beveiligd platform. Het systeem werd op een persconferentie voorgesteld in het wijkgezondheidscentrum Daenshuis in Aalst. Van dat videoconferentiesysteem werd tussen 1 januari en 30 november 2018 6.867 keer gebruik gemaakt. Het ging in 57% van de gevallen over ziekenhuizen die een bemiddelaar uit een ander ziekenhuis nodig hadden. 30% van de gevallen betrof het een wijkgezondheidscentrum, 11% van de bemiddeling gebeurde voor een medische dienst opvang voor vluchtelingen en in 2% voor een huisarts of arts van Dokters van de Wereld. De meest gevraagde taal was modern standaard-Arabisch, voornamelijk voor patiënten uit Syrië of Irak. 2019Patiënten en zorgverleners ervaren de ondersteuning vanop afstand als een belangrijke meerwaarde. Aan de hand van de feedback van de zorgverleners zal de gebruiksvriendelijkheid verder verbeterd worden.Zo wil minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) het systeem volgend jaar verder uitbreiden. Er komen in 2019 zowel bemiddelaars als extra talen bij. Het accent ligt daarbij op talen waaraan een grote behoefte is door de instroom van vluchtelingen. Concreet gaat het dan over Arabisch, Dari, Farsi en Somalisch.