...

Eerdere studies toonden aan dat spoedartsen een verhoogd risico vertonen op emotionele problemen en depersonalisatie. Dit specialisme blijkt n van de meest kwetsbare voor werkstressgerelateerde moeilijkheden in de gezondheidssector. Dokter Somville probeert de problematiek al enige tijd in kaart te brengen aan de hand van onderzoek in Leiden, in samenwerking met Besedim. Zijn research steunt op een enque bij 150 spoedartsen (103 Nederlandstaligen, 47 Franstaligen). Het is opgevat als een longitudinale studie met gevalideerde vragenlijsten. OmgevingsfactorenHet doctoraal proefschrift van Francis Somville bevestigt enkele hypotheses. Zo kwam een link aan het licht tussen de problemen van de spoedartsen en chronische omgevingsfactoren. Vooral dan zware incidenten en agressie wegen door. Ook van belang zijn individuele kenmerken zoals leeftijd, persoonlijkheid, vroegere ervaringen en copingstrategie. • Zowat acht op de tien spoedartsen denken dat het risico op blootstelling aan geweld groot is. Dat kan tellen. • Verder is onder meer variabel shiftwerk een risico. Amper n op de zes spoedartsen (15%) bestempelt dat fenomeen als ongevaarlijk voor zijn gezondheid. Meer dan de helft ziet een betekenisvol verband op een schaal van 1 tot 10.• Nachtwerk speelt nog sterker mee als mogelijk gevaar voor de gezondheid. Zes op de tien spoedartsen schatten het als risicovol inBurn-outZelfs de kans op een burn-out is aanzienlijk bij heel wat spoedartsen. E op de drie geeft dit risico een score tussen 8 en 10 op een schaal van 1 tot 10, een meerderheid van zes op de tien artsen achten de kans op een burn-out rel.