...

In de eerste helft van 2012 beantwoordde de Zelfmoordlijn 1.000 oproepen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Mogelijk is de grotere bekendheid van de lijn hiervan de oorzaak.Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar kreeg de Zelfmoordlijn 5.582 oproepen, waaronder 581 chatgesprekken en 5.001 telefonische contacten. Dat is een stijging van 23,6% ten opzichte van het eerste semester van 2011. Volgens het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) is de betere bekendheid van de lijn een mogelijke verklaring. De media-aandacht rond het thema kan dit in de hand gewerkt hebben."Het is een positieve evolutie dat steeds meer mensen de stap zetten om contact op te nemen met de Zelfmoordlijn", vertelt directeur Kirsten Pauwels (CPZ). "Als we erin slagen de drempel om hulp te zoeken te verlagen, dan zitten we echt op de goede weg." Het grote aantal oproepen getuigt dan ook van een grotere waakzaamheid in de maatschappij en de openheid ten opzichte van het thema, aldus het CPZ.Ondertussen blijft het CPZ inzetten op de bereikbaarheid van de lijn en opleiding voor nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich steeds kandidaat stellen via vrijwilligers.zelfmoordlijn.be.