...

Daarom is onlangs een meta-analyse uitgevoerd van de studies die daarover gepubliceerd zijn tussen 2000 en 2011. Helaas zijn er maar van een beperkt aantal landen gegevens beschikbaar, landen waarin vooral mannen getroffen worden door de epidemie. Die landen zijn: de Verenigde Staten, zes landen uit de streek rond de Stille Oceaan, vijf landen uit Latijns-Amerika en drie Europese landen. Bij 11.066 transseksuele vrouwen wereldwijd bedroeg de prevalentie 19,1%. In de vijf rijke landen was die zelfs 21,6%, en in de armere landen met een laag inkomen was ze 17,7%. Het is dus een zeer groot probleem, concluderen de auteurs. Daarom moet dringend werk worden gemaakt van preventie, behandeling en verzorging van die specifieke populatie.(referentie : Baral SD et al. Lancet Inf Dis. 2013;13:214)