...

Vorsers van de Universiteit van Iowa (1) hebben een studie uitgevoerd bij 55.137 volwassenen van gemiddeld 44 jaar (spreiding 18-100 jaar), die werden gevolgd gedurende 6 à 22 jaar. De vorsers hebben meerdere vaststellingen gedaan: 5 à 10 minuten lopen per dag is even goed voor de gezondheid als een kwartier wandelen. Het verlaagt het risico op voortijdige sterfte met 30% en het risico op cardiovasculaire sterfte met 45% in vergelijking met mensen die geen lichaamsbeweging nemen. Lopers leven gemiddeld drie jaar langer dan mensen die niet lopen. Er was geen significant verschil tussen de mensen die weinig lopen (50 minuten per week), en mensen die veel lopen (180 minuten per week) en er was ook geen verschil tussen snel en langzaam lopen (minder dan 10 km/uur).65-plussers Vorsers van de Abertay University in Schotland hebben aangetoond dat de bloeddruk met gemiddeld 9% daalt en dat de spieren meer zuurstof krijgen als 65-plussers tien sequenties van een zeer intense activiteit gedurende zes seconden op een hometrainer uitvoeren (2). In het algemeen zeiden de proefpersonen dat ze op het einde van de studie veel beter in vorm waren en hun dagelijkse activiteiten beter konden vervullen.