...

Informatie over seksuele gezondheid is een mensenrecht. In veel landen hebben mannen en vrouwen om verschillende redenen, waaronder beperkte toegang tot onderwijs en/of specifieke ideologie, geen toegang tot correcte informatie over seksuele gezondheid. Als deze mensen in België terechtkomen, vormt de taal vaak een nieuwe drempel om zich goed te kunnen informeren. Zanzu.be biedt hiervoor een handige en toegankelijke oplossing.Hoe gebruiken?Artsen kunnen de Zanzu-informatie vanop de website printen of downloaden op hun computer, tablet of smartphone. De website is onderverdeeld in verschillende thema's (lichaam, gezinsplanning en zwangerschap, infecties, seksualiteit, relaties en gevoelens, rechten en wet) en subthema's die via links met elkaar verbonden zijn. De belangrijkste termen over seksuele gezondheid zijn opgenomen in een woordenboek dat de termen kan vertalen in verschillende talen en voorlezen. De link naar het woordenboek verschijnt op elke pagina van Zanzu.be.Lopen nieuwkomers een groter risico als het over seksuele gezondheid gaat? Niet noodzakelijk. Net zoals bij de algemene bevolking is er ook veel diversiteit bij nieuwkomers. Sommigen lopen een groter risico, anderen een kleiner dan het gemiddelde. Het is voor iedereen belangrijk goed geïnformeerd te zijn over onderwerpen als veilig vrijen, soa's, anticonceptie en perinatale zorg. Toch komen een aantal gezondheidsproblemen significant meer voor bij nieuwkomers. Daarom is de promotie van seksuele gezondheid in het bijzonder aangewezen bij deze delgroep. De oorzaken van deze grotere kwetsbaarheid zijn divers. Armoede, precaire leefomstandigheden, kwetsbaarheid door de verblijfstatus, beperkte kennis over seksuele gezondheid, beperkte toegang tot zorg en culturele factoren spelen zeker een rol.Meest voorkomende gezondheidsrisico's bij nieuwkomers?Hiv, abortus en seksueel geweld zijn de meest voorkomende gezondheidsrisico's inzake seksualiteit. Over hoe men het oplopen van hiv kan vermijden bestaan nog veel mythes. Er zijn weinig cijfers gekend over de herkomst van vrouwen die een abortus laten uitvoeren in België. Volgens een onderzoek (Vissers 2004) zou 40% van vreemde herkomst zijn, van wie 80% nieuwkomers. In een onderzoek in 9 Europese landen, waaronder België, gaf 75% van de bevraagde migranten aan dat hij/zij zelf slachtoffer was geweest of iemand persoonlijk kende die slachtoffer was geweest van seksueel of gendergerelateerd geweld tijdens zijn/haar verblijf in Europa. 39% van de bevraagden was zelf slachtoffer. 27,5% van de geweldsituaties vond plaats in een asielcentrum.Alleen voor anderstaligen?Nee, een van de talen is immers het Nederlands. Ook voor jongeren kan Zanzu ingezet worden.Hulp nodig?Zanzu bevat een uitgebreide hulpgids. Je kunt daarin organisaties, diensten en personen per thema opzoeken. Onder elk artikel op de site zijn de voornaamste hulpadressen in verband met het onderwerp in kwestie opgenomen.Ook voor groepen en presentaties?Wie opleidingen of workshops geeft, kan Zanzu ook implementeren in groepsgesprekken via participatie en hand-outs. De pictogrammen kunnen gedownload worden in een Powerpoint-presentatie.Initiatiefnemers?Zanzu is gemaakt door Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid en BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), het Duits Federaal Agentschap voor Gezondheidspromotie. De inhoud op de website werd goedgekeurd door een internationale adviesraad van Europese experts op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid, waaronder ook vertegenwoordigers van de WHO.Katia Belloy