...

Verbazing alom toen deze week een Excel-tabel van Begrotingsminister Olivier Chastel (MR) lekte waaruit bleek dat de federale overheid 169 miljoen voor het sociaal statuut van artsen en andere zorgverleners wil doorschuiven naar de deelstaten. Hetzelfde Excel-bestand met 'fantoombevoegdheden' vermeldde ook 42 miljoen voor de accreditering.Volgens de tabel, die in De Standaard lekte, krijgt Vlaanderen een factuur van maar liefst 250 miljoen aan fantoombevoegdheden toegeschoven. In de aanloop naar de federale begrotingsronde dit weekend, zou er vooral in de gezondheidszorg volop met bevoegdheden worden geschoven. Dat zo'n reshuffle eraan zat te komen, was al duidelijk sinds Elio Di Rupo in oktober zijn Vlinderakkoord met de andere regeringspartijen sloot.SpokenHet Vlinderakkoord bevat trouwens hele reeksen van wat men toen nog 'usurperende bevoegdheden' noemde: stukjes beleid die aan de deelstaten toekomen maar die tot nog toe federaal gefinancierd bleven: preventie, ouderenbeleid, normering maar ook een deel van de financiering van ziekenhuizen, Impulseo, enzovoort. Intussen zijn ze herdoopt in fantoombevoegdheden. Afgaande op het commentaar van de grote spelers in de ziekteverzekering is die naam niet eens slecht gekozen. Want laat nu net het sociaal statuut en de accreditering niet voorkomen op dat Vlinderlijstje van een paar maand geleden. Toen de artsenverenigingen de uitgelekte tabellen van het kabinet Chastel onder ogen kregen, leek het dan ook alsof ze spoken zagen. De Excel-tabel vermeldt bijna 169 euro voor het sociaal statuut van artsen (112 miljoen), apothekers (27,3), tandartsen (10,5), en kinesitherapeuten (19,1). Het cijfer van 42 miljoen voor de accreditering is op het eerste gezicht minder goed thuis te brengen. Het kwaliteitssysteem voor artsen heeft namelijk een prijskaartje van 215 miljoen. Spielereien van een nerveus geworden begrotingskabinet dat de kraan wil dichtdraaien? Of bittere ernst? Op het hoofdkwartier van de Bvas, het grootste artsensyndicaat, was men in elk geval 'not amused'. Voorzitter Marc Moens wees erop dat het sociaal statuut en de accreditering fundamentele onderdelen van het akkoordensysteem zijn. "Als men die beide sectoren onttrekt aan het federale Riziv, is dat het einde van het systeem." Vooral ook omdat de Vlaamse gemeenschap niet staat te springen om de rekening in ontvangst te nemen.Niet slikken"Het akkoord 2012 wil de conventie aantrekkelijker maken door het accrediteringsforfait fors op te trekken - wat we allemaal een erg bittere pil vonden - en nu gaat men die factuur doorschuiven naar de gemeenschappen. De sector zal dit niet slikken." Volgens het syndicaat is niemand op het terrein vragende partij voor een sociaal statuut gefinancierd door de deelstaten.