...

In 2020 was er een sterke stijging van het aantal klachten, 576 in totaal. "Tijdens de coronajaren kwamen veel klachten voort uit de strenge maatregelen die golden. We telden toen bijvoorbeeld veel klachten over bezoekregelingen en de rechten van bewoners", zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. Het jaar erop daalde het aantal meldingen tot 430, om in 2022 opnieuw te stijgen, tot 600. Volgens Moonens is er sprake van een opvallende toename van klachten over de zorg- en dienstverlening en het personeel. "Voor veel woonzorgcentra is het vandaag een uitdaging om voldoende zorgkundig en verpleegkundig personeel te vinden, waardoor de dienstverlening onder druk kan komen."Andere vaststelling: er zijn niet alleen meer klachten, bij een klacht worden ook meerdere aspecten aangeklaagd. Het grootste deel van de klachten gaat over de kwaliteit van zorg, zoals de lichaamsverzorging van bewoners en ook de verdeling van en toezicht op medicatie. Bij ongeveer een op de vier klachten werd de personeelsomkadering genoemd als een probleem. Ter vergelijking: vorig jaar was dat bij twee op de tien meldingen het geval. Klachten behandelenWat gebeurt er met de klachten nadat ze bij de Woonzorglijn zijn beland? In acht op de tien gevallen vraagt een medewerker een inspectie aan om de klachten ter plaatse te onderzoeken, zo staat in het persbericht. Bij de overige klachten neemt een medewerker contact op met de voorziening, met de vraag hoe de klacht werd opgelost of zal opgelost worden. "Voorzieningen die blijvend tekort schieten in hun zorg en- dienstverlening, worden door Zorg en Gezondheid onder verhoogd toezicht geplaatst, wat kan resulteren in schorsingen van de erkenning of in een uiterste geval de sluiting van het woonzorgcentrum", klinkt het nog. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits noemt het "een goede zaak" dat "mensen de weg naar de Woonzorglijn vinden en daar ook gehoor krijgen. Op die manier kunnen we klachten snel opvolgen en houden we een vinger aan de pols, ook al zien we het aantal klachten natuurlijk liever dalen".Door de toename van het aantal klachten werd het personeel bij de Woonzorglijn uitgebreid, laat het contactpunt nog weten.De Woonzorglijn is elke voormiddag telefonisch bereikbaar van 9 uur tot 12 uur. Een vraag of klacht indienen kan ook via het webformulier.