...

Neen, het is geen nieuw verdelgingsmiddel of iets dergelijks: Sciensano is de naam waaronder WIV en CODA voortaan verder samen door het leven zullen moeten. De nieuwe instelling neemt de opdrachten en beleidsondersteunende diensten over van de twee bestaande instituten.Sciensano zal nog meer moeten inzetten op de ondersteuning van het volksgezondheidsbeleid door het aanleveren van wetenschappelijke informatie en de verwerking van individuele gegevens tot informatie over de volksgezondheid.De ministerraad keurde hiervoor in totaal vijf ontwerp-KB's en -MB's goed. Ze voeren de wet die Sciensano moet oprichten uit - waarvan al een voorontwerp bestaat.Verder gaven de ministers hun zege over: