...

De medische consultaties voor dak- en thuislozen die Dokters van de Wereld gedurende de wintermaanden organiseert, kennen een groeiend succes. In Brussel, waar er dagelijks gratis raadplegingen plaatsvinden door vrijwillige artsen, noteerden ze al 2.500 consulten. Dat is nu al de helft meer dan vorig jaar. De winteropvang is beter georganiseerd maar er zijn beslist ook een pak meer acute noden, zegt algemeen coördinator dokter Kathia Van Egmond. Wij gingen een kijkje nemen op de avondconsultatie in Antwerpen. "Af en toe kan je als arts hier echt een verschil maken", zegt huisarts Frank Heyvaert.Het is voor hem de eerste winter dat hij als vrijwilliger meedraait in de winteropvang. "In Antwerpen is die ook nog maar aan zijn tweede jaar bezig. Toen ik de oproep las, heb ik niet lang geaarzeld om me aan te melden. Voor mij lukt dit om me een paar keer per maand vrij te maken, omdat ik in een groepspraktijk werk. Als soloarts, zou het moeilijker zijn. Maar ik vind dit werk absoluut een aanrader voor huisartsen en haio's. Dit geeft je een totaal nieuwe kijk op een fenomeen zoals kansarmoede en daklozen."Dermatologie en psychiatrieDe gang voor de raadplegingsruimte schuift continu aardig vol. Overwegend mannen, van alle leeftijden. Hier en daar melden ook enkele vrouwen zich aan. Patiënten moeten zich eerst laten inschrijven bij een onthaalmedewerker. Die registreert hun gegevens en checkt of er al een medisch dossier van hen bestaat. Vervolgens kunnen patiënten op verhaal komen bij de verpleegkundigen, die hen - indien nodig - doorsturen naar de arts. "Ik zie overwegend mineure aandoeningen, maar bij deze doelgroep slepen die vaak lang aan of worden ze niet of onderbehandeld. Typische kwalen zijn huidaandoeningen, extreem droge huid, psoriasis, eczeemplekken die onverzorgd zijn. Ook huidinfecties en voetproblemen komen frequent voor. Heel wat van deze patiënten lopen blootsvoets in natte schoenen rond, waardoor de huid doorweekt raakt", vertelt Heyvaert. Ook luchtweginfecties, slaapproblemen en psychische aandoeningen (depressie, verslavingsproblematiek en stress) worden veel gemeld. "We lenigen hier de acute noden, wat zeker nodig is. Maar er gebeurt ook meer voor deze mensen. Chronisch zieken kunnen terecht in het permanente centrum van Dokters van de Wereld. Naast medische zorg krijgen ze daar ook ondersteuning van sociale assistenten. Die trachten de onderliggende factoren aan te pakken om hen zo weg te leiden uit dit straatje zonder einde." Een uitgebreide reportage leest u vandaag in Artsenkrant.