...

Het wetsontwerp werd aangenomen met de steun van de N-VA. Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Maggie De Block, reageert uiteraard verheugd.Versnippering bestrijden"In plaats van elkaar te beconcurreren zullen onze ziekenhuizen de handen nu structureel in elkaar slaan", aldus de Open VLD-minister. "Zorg is vandaag zo complex dat een individueel ziekenhuis niet langer op eigen houtje kan functioneren. Om patiënten zorg van de beste kwaliteit te kunnen garanderen, is samenwerken absoluut noodzakelijk. Dat leggen we nu vast bij wet", zo voegt ze er nog aan toe.De nieuwe wet moet versnippering tegengaan en zo ziekenhuizen ook helpen uit de rode cijfers te raken. Minister De Block: "Zorg in de nabijheid staat niet altijd gelijk aan goede zorg. Goede zorg betekent zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners." Raad van StateHet wetsontwerp was al in december op de agenda van de plenaire vergadering gezet. Dat was in volle regeringscrisis. Het wetsontwerp werd voor advies terug naar de Raad van State gestuurd. De N-VA trad even later uit de regering.Het gevraagde advies ging over twee amendementen. Het eerste was nog in de Kamercommissie aangenomen door de vroegere regeringsmeerderheid en legde de verdeling van de locoregionale netwerken vast over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Het tweede was van CDH-fractieleider Catherine Fonck en betrof het Vlaamse ziekenhuisnetwerk in Brussel.Bicommunautaire ziekenhuizenVolgens de wet moet alleen de Vlaamse overheid dit laatste locoregionale netwerk erkennen. Dokter Fonck vreest dat een bicommunautair ziekenhuis bij dit netwerk ook kan aansluiten en eist dat dan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel het netwerk ook moet erkennen.Volgens Fonck geeft de Raad van State haar gelijk en dreigt de wet, als haar amendement niet wordt aangenomen, bij de erkenning van de netwerken aangevochten te worden.Minister De Block vecht de interpretatie van Catherine Fonck aan. Het Vlaamse netwerk in Brussel moet alleen ziekenhuizen bevatten die onder Vlaamse bevoegdheid vallen. Bicommunautaire ziekenhuizen kunnen zeker niet bij dit netwerk aansluiten.Volgens de Open VLD-minister interpreteert de Raad van State het amendement van de regering ook niet correct. Volgens het artikel 6 dat nu in de wet is ingeschreven is het perfect mogelijk dat ziekenhuizen in Brussel een louter bicommunautair netwerk vormen.Interministeriële conferentieMaggie De Block wijst erop dat het huidige artikel 6 ook tegemoetkomt aan een vraag van de Raad van State: het legt de verdeling van de locoregionale netwerken over de verschillende gemeenschappen expliciet vast.Artikel 6 bevat bijna letterlijk de tekst van het Protocolakkoord dat de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 5 november 2018 over die verdeling afsloot. Het zou volgens De Block getuigen van weinig loyauteit als ze die tekst nu nog zou wijzigen.De netwerken moeten van start gaan op 1 januari 2020. De Gemeenschappen en Gewesten moeten die eerst erkennen en moeten nu dringend aan de slag. De Vlaamse overheid staat op dat punt al een stuk verder dan haar Brusselse en Waalse tegenhangers.