...

Met financieel kwetsbare patiënten bedoelen we dan zij die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het Riziv. Het Bvas verzet zich hevig tegen deze nieuwe wet die het verbod op ereloonsupplementen verder uitbreidt. Zo worden artsen die het tarievenakkoord verwerpen ook steeds meer verplicht de tarieven toch na te leven - en dat zonder voorafgaand overleg, luidt het.Echo's van de bezwaren van het Bvas waren ook te horen bij de bespreking van de wet in de Kamercommissie Volksgezondheid. Verschillende volksvertegenwoordigers vroegen zich af of het wel verstandig was van minister Vandenbroucke (Vooruit) om dit verbod er door te drukken zonder dat daar eerst door overleg een akkoord over was bereikt.Frieda Gijbbels (NV-A) was een van de Kamerleden die de minister van Volksgezondheid aan de tand voelde hierover. Ze stelde niet tegen acties te zijn om misbruiken van ereloonsupplementen te bestrijden, maar vond een verplichting om zich te houden aan de afgesproken tarieven niet gepast wanneer deze tarieven niet billijk zijn, of niet aangepast aan de laatste behandelingsmethoden.Minister Vandenbroucke stelde dat voor de uitvoering van deze wetsbepalingen eerst nog een KB in de ministerraad moet overlegd worden. Dat schept volgens hem nog ruimte voor overleg met de artsen. Vandenbroucke vertelde dat er al informeel overleg was geweest met artsenvertegenwoordigers en dat hij formeel overleg plant voordat het uitvoeringsbesluit er komt. De wet diverse bepalingen inzake gezondheid bevat onder meer nog:Ten slotte geeft de wet de mogelijkheid aan het personeel van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle om de titularis op te vragen van een bankrekeningnummer waarop het Riziv bedragen overschrijft voor medische prestaties, en breidt het de mogelijkheid uit voor het Riziv om zich bij fraudezaken tegen zorgverleners burgerlijke partij te stellen.