...

Het regeerakkoord voorzag een algemene 'taskforce'. Deze commissie moet de grote werven overkoepelen waaraan minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) tijdens deze legislatuur wil sleutelen. Met name gaat het dan over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, de herziening van KB 78 en de herijking van de nomenclatuur. Omdat nog niet alle werven zijn opgestart, is deze 'taskforce' voorlopig niet actief.Wel ging ondertussen de werkgroep over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van de organisatie van het ziekenhuislandschap van start. Bedoeling hiervan is te fungeren als klankbord voor het kabinet bij het uitwerken van concepten en hervormingsvoorstellen zoals voorzien zijn in het plan van aanpak. Naast kabinetsvertegenwoordigers zetelen in deze werkgroep voor de artsensyndicaten Robert Rutsaert (ASGB/Kartel), Jacques de Toeuf (Bvas) Marc Moens (Bvas), Philippe Devos (Bvas) en Dirk Ramaekers (namens AADM). Voor de ziekenhuiskoepels gaat het over Dieter Goemaere, Yves Smeets, Benoît Hallet, Johan Kips en Jan Beeckmans. De namen van de vijf vertegenwoordigers van de ziekenfondsen tenslotte: Jean Hermesse, Jean-Pierre Bronckaers, Philippe Mayne, Ann Ceupens en Jean-Marc Laasman.