...

Gedurende die 50 jaar heeft de federatie voor hemofilie (WFH) op wereldvlak een belangrijke rol gespeeld in de verbetering en bestendiging van de verzorging van mensen met erfelijke stollingsafwijkingen (ziekte van von Willebrand, zeldzame factordeficiënties, erfelijke aandoeningen van de bloedplaatjes, enz.).