...

De audit van KPMG over de wijkgezondheidscentra (WGC) moest meer duidelijkheid brengen, onderstreept minister De Block. Dat WGC een plaats in het aanbod van de gezondheidszorg hebben, hoefde voor haar geen betoog, laat ze uitschijnen. "Maar dezelfde principes gelden voor alle zorgverleners wat betreft kwaliteit, continuïteit en optimaal gebruik van publieke middelen."De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zegt dat ze vooral een verklaring wilde over de variabiliteit in het aanbod van wijkgezondheidscentra. Daarnaast is het budget voor de WGC op tien jaar tijd meer dan verdrievoudigd.Nu KPMG de audit heeft opgeleverd, verloopt het moratorium op de wijkgezondheidscentra. In 2017 gingen er overigens nog acht nieuwe centra van start. Het budget voor de WGC zal in 2018 176,9 miljoen euro bedragen, laat de minister weten (in vergelijking met 152,3 in 2016 en 157,1 miljoen euro in 2017).De minister legt nu de bal in het kamp van een werkgroep binnen het Riziv, waar mensen van het terrein aan zullen deelnemen. Die werkgroep moet op korte termijn een aantal zaken uitklaren en voorstellen formuleren. Onder meer voor volgende elementen.De WGC ontvangen, doordat ze meer inkomsten hebben dan de Riziv-forfaits, meer geld voor de zorg van de patiënt dan dat ze ervoor uitgeven. De minister wil een beter overzicht van het hele financieringsplaatje en over wat er met de 'overschot' van het geld gebeurt. Dat zou dienen om extra zorgaanbod te financieren maar daar wil ze dan graag ook afspraken over maken.De werkgroep moet ook de mininumgrootte van de werkingsgebieden bekijken - mede op het oog op een 'verstandige geografische spreiding' van de WGC - en tevens de 'kritieke massa' van patiënten die nodig is voor een efficiënte werking.WGC moeten beter registreren. Er moet meer duidelijkheid komen over het patiëntenbestand waarvoor ze gefinancierd worden: patiënten die de diensten van het WGC niet meer gebruiken, zouden nog te lang op de lijst blijven staan. Over het algemeen moeten de redenen voor 'uitschrijving' geregistreerd worden. Daarnaast moet registratie de verwijzingen naar de tweede lijn in kaart brengen.