...

"Er is een gestandaardiseerd voorstel van wat een full option - wachtpost in de week 56 uur open - zou kosten. Het probleem is dat er niet voldoende budget is om dat voor alle wachtposten te financieren", zegt Kartel-voorzitter Reinier Hueting. Aan de hand van criteria zal daarom moeten worden afgewogen welke wachtposten het best de hele nacht kunnen open blijven, welke wachtposten maar een deel van de uren beschikbaar hoeven te zijn,... Die criteria moeten nog verder worden uitgewerkt. Ondertussen werd de oprichting van de functionele samenwerkingsverbanden tussen de wachtposten, die normaal gezien vandaag 1 juli vastgelegd hadden moeten zijn, met een jaartje uitgesteld. "Het heeft ook weinig zin de samenwerking te regelen voor de wachtdienst in de week, en dat dan later opnieuw te doen voor de wachtposten in het weekend", stipt dokter Hueting aan. In afwachting dat een aantal knopen in het voorstel worden doorgehakt, krijgen de 14 lopende proefprojecten met 'weekwacht' een verlenging van drie maanden. Marc Moens (Bvas) betreurt de sluipende besluitvorming waarbij de organisatie van wachtposten van bovenuit opgelegd wordt. "De oprichting van wachtposten en de beslissing om die open te houden in de week, moet door de huisartsenkringen genomen worden. Dat is altijd ons standpunt geweest." De 14 proefprojecten met een wachtdienst in de week werden opgestart in het begin van de coronacrisis, toen de druk op de huisartsen groot was. "Het was een manier om de belasting van de huisartsen wat te verminderen. Maar nu zijn we al meer dan een jaar verder, en al die tijd wordt de weekdienst nu behouden. Tegen de regeling van functionele samenwerkingsverbanden hebben we nog altijd een procedure lopen bij de Raad van State." De Nationale Commissie behandelde ook het dossier van de teleconsults en tele-expertise. Voor de telegeneeskunde moet de Technisch-Geneeskundige Raad de precieze voorwaarden uitwerken voor twee prestaties: het gewone teleconsult zoals dat tijdens de covidcrisis tot stand kwam, en een complexer videoconsult op verwijzing door een andere arts. De artsensyndicaten staan erg afwijzend tegen het commerciële project Doktr van Proximus. Maar het medium dat Proximus ter beschikking kan stellen voor videoconsultaties zou wel een welkome aanvulling zijn op het instrumentarium van de arts. Voor projecten als de teledermatologie en de teleoftalmologie gaat men op zoek naar een meer generiek opzet - het discussiepunt daar is hoe de vergoeding geregeld wordt.Andere punten die besproken werden: De criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie van 2021 werden vastgelegd - dat komt neer op een verlenging van de regeling van de voorgaande jaren. De opdracht voor een audit bij de GBBW (Garde Bruxelloise Brusselse Wachtpost) werd uitbesteed aan Deloitte. De voorzitter van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (dr. Michel Creemers) presenteerde kort zijn visie op de hervorming van de accreditatie. Na de zomer zal daarover overleg plaatsvinden met de Stuurgroep Accreditering. Dit was de laatste Nationale Commissie die Jo De Cock nog voorzat als administrateur-generaal van het Riziv. Hij blijft ook in de toekomst wel voorzitter van de NCAZ. Het was ook de laatste Commissievergadering met Reinier Hueting als vertegenwoordiger van Kartel/ASGB - zoals u al in de vorige Artsenkrant kon lezen, geeft hij zijn syndicale fakkel door.