...

Alle Belgische universitaire centra zetten samen een internetplatform op met informatie over het behoud van vruchtbaarheid voor vrouwen met borstkanker.Het initiatief komt van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel en het project kan als eerste rekenen op 95.000 euro steun van het Pink Ribbon Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dankzij de huidige behandelingsmethoden overleeft een groot aantal vrouwen borstkanker. Maar de therapieën kunnen hun levenskwaliteit aantasten. De vermindering van de vruchtbaarheid, soms zelfs onvruchtbaarheid, is één van de mogelijke gevolgen. Recent onderzoek toonde aan dat de juiste informatie voor de patiënte complex is, maar essentieel bij de keuzes die moeten worden gemaakt om vruchtbaar te blijven.De website zal alle informatie bundelen over de gevolgen van de behandeling van borstkanker op de toekomstige vruchtbaarheid of op een eventuele zwangerschap op het ogenblik van de diagnose. Zo kunnen vrouwen zich goed te informeren over de verschillende medische opties om vruchtbaar en/of zwanger te blijven. Concreet gaat het om een webplatform in drie talen waartoe alle universitaire ziekenhuizen en hun specialisten in kanker en vruchtbaarheidsproblemen (oncologen, gynaecologen, psychologen, genetici, ...) toe bijdragen. De experts zullen kwalitatieve en actuele informatie leveren. Op die manier kan elke patiënte samen met haar naasten een bijkomende multidisciplinaire bron raadplegen. Zij kan er de evolutie van haar vruchtbaarheid volgen in functie van de behandelingen die zij nodig heeft om van de ziekte te genezen.