...

VASO benadrukt trouwens dat ook artsen in opleiding kunnen stemmen. Wat is de top 3 voor elk syndicaat?BVAS -ABSyM1. Ondersteuning pensioenstelsel en gewerkte jaren voor ASO's 2. Meewerken aan de hervorming van de erkenningscommissie met grotere transparantie, uniforme criteria en paritaire samenstelling. Vervangen van verplicht facultair attest door één erkenningsattest.3. Harmonisatie van collectieve opleidingsovereenkomst met wegwerken diversiteit in interpretaties. KARTEL (ASGB-GBO-MoDeS)1. kwaliteitsvolle opleiding door hervormen van de ManaMa met meer interuniversitaire opleiding, kwaliteitsnormen en kwaliteitscontroles. 2. Correcte werkomstandigheden. Consolideren en finetunen van centrale overeenkomst met ook aandacht voor residenten en fellows. 3. Betere sociale bescherming voor ASO's. Zoals meetellen van gewerkte jaren voor pensioenopbouw en pragmatische oplossingen waar mogelijk zoals bijkomende verhoging RIZIV-pensioenopbouw. Alliantie Artsenbelang - Domus Medica1. Naar een volwaardige sociale bescherming voor ASO's en HAIO's. Ofwel binnen het sui generisstatuut ofwel door omschakeling naar een bediendenstatuut. Ook aanpakken dubbele rol opleider/werkgever van stagemeesters door oprichten van een centrale structuur voor ASO's2. Verbeteren van de arbeidsomstandigheden door aanpassen wet op arbeidsduur. 3. Kwaliteit van de opleiding verhogen met regelmatige evaluaties stagediensten en remediëring of extra stimulansen.