Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de Universiteit Utrecht en het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) startten een verkennend onderzoek doordat er in Nederland zorgen bestaan over de effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen.

Met welke problemen bezoeken zij de huisarts? Zijn dit andere problemen dan die van mensen in een ander deel van het land? Zijn er in het fruitgebied verschillen tussen mensen die dichtbij fruitteelt wonen, en wie verderaf woont?

Aangezien er geen gegevens beschikbaar waren over de feitelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen, keken de instellingen of er een verband bestaat tussen enerzijds de afstand tot landbouwpercelen en de oppervlakte van nabije teelten, en anderzijds de gegevens over ziekten en aandoeningen.

Bij een aantal aandoeningen roept de link tussen de hoeveelheid of nabijheid van specifieke gewassen en gezondheid vragen op, klinkt het. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een hoger geboortegewicht in de nabijheid van zomergerst, de ziekte van Parkinson bij fruitteelt, oogirritaties bij fruitteelt en leukemie bij afwisselende granen-bieten-aardappelteelt.

Nader onderzoek is echter nodig om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van verbanden, zo benadrukken de onderzoekers, én of bestrijdingsmiddelen hiermee te maken hebben.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de Universiteit Utrecht en het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) startten een verkennend onderzoek doordat er in Nederland zorgen bestaan over de effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen.Met welke problemen bezoeken zij de huisarts? Zijn dit andere problemen dan die van mensen in een ander deel van het land? Zijn er in het fruitgebied verschillen tussen mensen die dichtbij fruitteelt wonen, en wie verderaf woont? Aangezien er geen gegevens beschikbaar waren over de feitelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen, keken de instellingen of er een verband bestaat tussen enerzijds de afstand tot landbouwpercelen en de oppervlakte van nabije teelten, en anderzijds de gegevens over ziekten en aandoeningen.Bij een aantal aandoeningen roept de link tussen de hoeveelheid of nabijheid van specifieke gewassen en gezondheid vragen op, klinkt het. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een hoger geboortegewicht in de nabijheid van zomergerst, de ziekte van Parkinson bij fruitteelt, oogirritaties bij fruitteelt en leukemie bij afwisselende granen-bieten-aardappelteelt. Nader onderzoek is echter nodig om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van verbanden, zo benadrukken de onderzoekers, én of bestrijdingsmiddelen hiermee te maken hebben.