...

De Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen heeft al acht jaar ervaring met de wachtpost in Herentals. Het succes inspireerde de andere wachtdienstonderdelen van de kring om het plan uit te breiden. Het bestuur van de kring keurde het plan goed in september 2011, waarbij vastgesteld werd dat 71% van de artsen in de wachtdienstonderdelen voorstander waren van de wachtposten. Het verzekeringscomité van het Riziv zette in december vorig jaar het licht op groen.Er werd gekozen voor een gezamenlijke structuur met drie wachtposten, omdat dat een betere samenwerking mogelijk maakt: één centraal oproepnummer, met één centrale dispatcher, gezamenlijk management van het personeel dat voor elkaar kan invallen, keuze voor de patiënt in welke wachtpost hij het best terechtkan, vlottere organisatie van de huisbezoeken, vermijden van betwistingen, en dat alles met een belangrijke kostenbesparing.Minder weekendshifts De drie wachtposten bestrijken bijna het hele gebied van de zuiderkempen. Maar Heultje in westen werkt samen met de wachtpost van Heist. In Olmen in het oosten werkt men voorlopig nog samen het de huisartsen van Ham. Wanneer er een wachtpost in Beringen zal worden geopend, zal de situatie worden herbekeken. "Dat soort uitzonderingen maakt de communicatie naar de bevolking niet echt gemakkelijker", geeft voorzitter Stefan Teughels toe. "Maar we respecteren hier de autonomie van de wachtdienstonderdelen."De wachtpost in Westerlo is in het weekend alleen overdag open. Er is daar één arts aanwezig. Geel en Herentals zijn ook 's nachts open. Er is daar dan een zittende en een rijdende arts aanwezig. Overdag is er in die beide posten een derde huisarts beschikbaar, die kan inspringen waar nodig is. Er is ook voortdurend één achterwacht in reserve voor het hele gebied van de drie wachtposten.De 240 artsen van de betrokken wachtdienstonderdelen moeten nu jaarlijks zeven of acht weekendshifts van 12 uur doen. Dat is een belangrijke reductie: voor sommige onderdelen wordt het aantal 'shifts' gehalveerd. Maar ook voor de artsen van Herentals is er nog een reductie van 11 naar 8 shifts per jaar.Werkcomfort Veiligheid en werkcomfort voor de artsen staat voorop in onze wachtposten, verklaart voorzitter Stefan Teughels. "In de wachtpost worden ze met een minimum aan administratieve taken geconfronteerd en worden ze niet gestoord door telefoons, zodat ze zich volledig op het consult kunnen concentreren."Tijdens hun huisbezoeken worden artsen begeleid door een chauffeur en zijn ze uitgerust met een gsm met alarmknop. In de wachtposten zelf beschikt de consulterende arts over een personenalarm.In Geel en in Westerlo wordt de derdebetalersregeling toegepast, zodat er lokaal maar weinig geld aanwezig is. De invoering van de derdebetalersregeling maakte wel een goed elektronisch systeem noodzakelijk, om een hoop administratie na de consultaties te vermijden. In Herentals is er op dit ogenblik geen meerderheid om over te stappen op de derdebetalersregeling.De wachtpost krijgt voor de drie locaties samen ongeveer 720.000 euro per jaar - voor gebouwen en voor personeel. In elke wachtpost is er overdag een receptioniste aanwezig. De dispatching wordt dag en nacht bemand. In Geel en in Herentals is er in het weekend dag en nacht een chauffeur beschikbaar.