...

Tot voor kort gaven de twee Waalse noodcentrales oproepen voor de huisarts 's nacht na 11 u. nog maar door in vier gevallen: vaststellen van overlijden, patiënt in een rusthuis, palliatieve patiënt en ondraaglijke pijn.Maar de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken bepaalde dat alle oproepen naar de 1733 voor de huisartsen (in het weekend) voortaan moeten doorgegeven worden aan de huisartsenwachtpost. Dat houdt tevens in dat er dan 's nachts ook een huisarts in de wachtpost aanwezig moet zijn - en dat er niet alleen een rijdende wacht tussen 23 u. en 8 u. beschikbaar moet zijn voor de vier genoemde situaties.MR-vertegenwoordigster Sophie Rohonyi verweet Frank Vandenbroucke naar aanleiding hiervan de Waalse huisartsen uit te knijpen als citroenen? De Vooruit-minister antwoordde dat de overheid juist steeds meer investeert in de huisartsenwachtposten en in de 1733. "(...) maar aan de andere kant moeten de huisartsen zich ook schikken naar de Handleiding voor Medische Regulatie wat betreft de prestaties die 's nachts geleverd worden", aldus de minister.Het kan volgens hem niet dat de Waalse huisartsen voor de nachtelijke prestaties erg strikte beperkingen instellen die in strijd zijn met de Belgische Handleiding én met de taken van de eerste lijn.