...

Er is vorige week schot gekomen in de rechtszaak die de huisartsenkring Meuse et Samson heeft aangespannen tegen een collega die weigert om mee te draaien in de wachtdienst.Artsenkrant berichtte al eerder over de zaak (zie AK 2274): de dokter beroept zich op medische redenen om zich aan de wachtdienst te onttrekken. Ze heeft nochtans een eigen praktijk waar ze zonder noemenswaardige problemen patiënten ontvangt en behandelt. Maar 's avonds, tijdens het weekend en op feestdagen kan ze omwille van haar ziekte geen wachtdienst doen. De kring probeerde in eerste instantie tot een schikking te komen, maar tevergeefs. Uiteindelijk kwam het tot een rechtszaak, die intussen al enkele jaren aansleept.Vorige week besliste de Naamse rechter in kort geding nu dat de huisdokter in kwestie zich door een gerechtsarts moet laten onderzoeken. Eerder was ze al ondervraagd, maar zonder lichamelijk onderzoek. Dat moet nu binnen de drie maanden gebeuren.Afspraak in februari voor - laat ons hopen - een definitieve uitspraak.