...

Tweederde (66%) van de 8.797 kiesgerechtigde tandartsen bracht in juni een stem uit, een opkomst die beduidend hoger ligt dan bij de laatste artsenverkiezingen. Het VVT, lange tijd de enige spreekbuis van de Vlaamse tandartsen, moet dit keer genoegen nemen met vier van de tien zetels in de 'dentomut', de commissie tandartsen-ziekenfondsen. Het VVT, dat tot nog toe recht had op zes zitjes, verliest er twee aan challenger VBT die voor het eerst aan de stembusslag deelnam.Aan Franstalige kant verandert er niets: de Socide Mecine Dentaire (SMD) en de Chambres Syndicales Dentaires (CSD) houden elkaar in evenwicht, ze hebben elk twee zitjes. Op nationaal niveau blijft het VVT, ondanks de nederlaag, het grootste verbond en legt het beslag op het enige zitje dat voor de tandartsen gereserveerd is in het Verzekeringscomitvan het Riziv.ModerniserenDe top van het VBT is in zijn nopjes met de twee behaalde zetels. Voorzitter Guido Lysens hoopt dat dit stemresultaat de deur opent naar "een moderne tandheelkunde". Het VBT hekelt al langer dat tandartsen in ons land nog steeds aangewezen zijn op een nomenclatuur die dateert uit 1962 en die nadien slechts op een paar details gewijzigd is. "Dat toont in ruime mate aan dat de bestaande instanties en verdedigers van ons vak er helemaal niets van gebakken hebben. Wij willen breken met het verleden, breken met het boren, vullen en trekken van tanden. Tandheelkunde is een veel breder vak."De deelname van de VBT is een primeur. Bij de vorige verkiezingen moest de beroepsvereniging noodgedwongen aan de kant blijven staan omdat het niet de vereiste lijst met 400 leden (90 euro lidgeld) kon voorleggen. Dat probleem is inmiddels van de baan, de nieuwe beroepsvereniging zou inmiddels 800 tot 1.000 leden in de rangen tellen.Dat is nog steeds maar een fractie van de naar schatting 3.500 namen op de VVT-lijst. Maar met de twee mandaten die de VBT binnenhaalt, is het monopolie van het VVT in Vlaanderen doorbreken. Het VVT verliest meteen ook zijn overwicht op nationaal vlak.Gratis nummerDe Vlaamse Beroepsvereniging van Tandartsen wist zich drie jaar geleden al eens in de kijker te werken met een pleidooi voor een gratis telefoonnummer voor de wachtdienst. De VBT zette zich toen af tegen een initiatief van het concurrerende VVT dat een betalend nummer installeerde voor de wachtdienst van tandartsen.