...

Vanuit die vaststellingen en op uitnodiging van de Diabetes Liga debatteerden Belgische diabetesexperten in de Kamer van volksvertegenwoordigers over de implementatie van de Berlin Declaration in ons land. Die werd in december 2016 door experten uit 38 landen aangenomen tijdens de Global Diabetes Policy Forum in Berlijn, waaraan gerenommeerde diabetesexperten, patiëntenverenigingen en politici van over de hele wereld deelnamen. De Verklaring geeft een overzicht van de best practices en aanbevelingen om in een vroegtijdig stadium vooruitgang te boeken in de aanpak van type 2 diabetes.Zinvolle screeningHoogrisicopersonen met type 2 diabetes kunnen in ons land op een betere manier worden opgespoord en begeleid, zegt professor dr. Martin Buysschaert, voorzitter van de Association belge du Diabète. "We moeten vooral streven naar een zinvolle screening, aan de hand van een risicotest (FINDRISC) die de risicofactoren op basis van een aantal parameters zoals leeftijd, BMI en beweging evalueert. Daarnaast moet ook zinvol aan brede preventie worden gedaan waarbij het opmeten van bloedsuikergehalte hand in hand gaat met een leefstijlprogramma op basis van voedings- en bewegingsadvies."Ook secundaire preventie is bepalend voor het controleren van type 2 diabetes want door het voorkomen van complicaties, die bovendien 75% van de diabeteskost kunnen vormen, kan een betekenisvolle gezondheidswinst worden behaald.Behandeling op maatEn ten slotte moet een adequate toegang tot de best mogelijke behandelingen voor de patiënt worden gegarandeerd. Ook op dit vlak zijn er verbeterpunten. Voorzitter van de Diabetes Liga, professor dr. Christophe De Block: "We hebben nood aan wetenschappelijk meer coherente en uniforme criteria voor de terugbetaling van geneesmiddelen zodat de artsen hun behandeling beter en bovendien sneller op maat van hun individuele diabetespatiënten kunnen afstellen. Meer duidelijkheid rond de bestaande behandelingen en meer 'guidance' voor de huisarts rond behandelingskeuze is een must."