...

Vorige week keurde het Verzekeringscomité van het Riziv een voorstel goed voor het budget 2016. In het Verzekeringscomité zetelen onder meer de zorgverstrekkers en ziekenfondsen. De Algemene Raad kwam gisteren bijeen. Daarin zetelen de sociale partners, regering en ziekenfondsen. Zij bespraken een regeringsvoorstel voor het budget 2016. Dat voorstel leek volgens Paul Callewaert echter in niets meer op het voorstel van het Verzekeringscomité. Voor het socialistische ziekenfonds bewijst dit dat "deze regering slechts lippendienst bewijst aan het overleg maar het in de feiten buitenspel zet." Callewaert: "We hebben zelfs geen zicht op het échte budgettaire kader. Enkel voor de show deden we mee."KrapDankzij een aantal boekhoudkundige meevallers bedroegen de besparingen uiteindelijk geen 285 miljoen maar slechts 195 miljoen. De farmasector draagt hierin 60 miljoen bij. "Goed maar onvoldoende," vindt Callewaert. Hij betreurt dat de regering bilateraal met de farma onderhandelde. Het ziekenfonds merkt op dat de regering het groeipad van de ziekteverzekering feitelijk verlaagde van 1,5 naar 1%. Dat terwijl het Planbureau aangeeft dat er tot 2020 2,1% groei nodig is voor acute zorg en 3,1% voor chronische zorg. De 195 miljoen besparingen komen ook bovenop de 2,6 miljard bezuinigingen die men tegen 2018 eerder al goedkeurde. Buiten het strikte normbudget komt daar nog 336 miljoen bij. "Met andere woorden", rekent Callewaert voor, "de ziekteverzekering draagt zo al 3,3 miljard bij aan de sanering van de overheidsfinanciën. Dit krappe budgettaire kader komt vroeg of laat op de schouders van de patiënt terecht. Via hogere remgelden, niet-terugbetaalde zorg, stijgende supplementen of minder investeringen." De topman van het socialistische ziekenfonds vreest dat het in deze context moeilijk wordt om tariefakkoorden af te sluiten.Eerste lijnWel positief is dat de regering 40 miljoen investeert in het elektronisch patiëntendossier, 50 miljoen in een correct loonbeleid in de zorgsector en 25 miljoen extra uittrekt voor tariefonderhandelingen met de artsen -al gaat er 40 miljoen index verloren. "We missen wel aandacht voor het hele zorggamma," aldus Callewaert. "Bovenal ontbreken de noodzakelijke investeringen ten voordele van de patiënt en zuurstof om de ziekteverzekering betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen." Tot slot vindt het ziekenfonds dat een aantal noodzakelijke hervormingen te weinig ruggensteun krijgen. Daarbij denkt men aan een versterking van de eerste lijn, een meer multidisciplinaire begeleiding van chronische zieken, investeringen in een eerstelijnspsycholoog of flankerende maatregelen om thuiszorg te stimuleren.