...

Het betreft hier de eerste fase van een studie die tot doel heeft te effecten te bestuderen van mammografie bij vrouwen van 35 tot 39 jaar bij wie borstkanker in de familie voorkomt. In het tweede deel van de studie zullen 2.800 van deze vrouwen met een hoog risico tot in 2016 worden gevolgd met een jaarlijkse screening.