...

De Vlaamse regering snoeit keihard in het budget dat tot een kwart wordt herleid. De centra die open blijven kunnen daardoor de kosten niet dekken voor infrastructuur, elektriciteit, verwarming, water,... - aldus DM.De kringen moesten al vaak uitvinden hoe ze de huur konden bijpassen. Snoeien in het budget voor personeel of poetsdiensten is niet uitvoerbaar, vindt DM. De testcentra open houden blijft voor DM noodzakelijk. De drempel om zich te laten testen moet zo laag mogelijk gehouden worden. DM blijft erbij dat een gepast testbeleid samen met het aanhouden van een aantal beschermende maatregelen nodig is om nieuwe golven van de pandemie af te houden.Mensen zullen zich deze winter, als de centra schaarser en moeilijker bereikbaar worden, nog sneller tot hun huisarts gaan wenden. Deze dreigt overbelast te worden, vooral omdat er in vele gebieden al veel te weinig huisartsen aan de slag zijn.De huisartsen zullen wel blijven triage- en testcentra tot eind november openhouden, meent DM-voorzitter Roel Van Giel. Maar "de Vlaamse overheid moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen en in de nodige financiering voorzien op langere termijn voor een essentieel instrument in het bestrijden van de pandemie."Het budget dat de Vlaamse regering op 24 september voor het openhouden van testcentra tussen 1 oktober en 30 november goedkeurde, bedraagt 236.100 euro.