...

De wetenschappers volgden gedurende meer dan zes jaar 204.542 mannen en vrouwen tussen 45 en 75 jaar oud. De deelnemers werden in drie groepen verdeeld: een groep met sedentaire mensen, een groep met mensen die aan matig intensieve lichaamsbeweging deden (turnen, rustig zwemmen of huishoudelijk werk), en een groep met mensen die grotere inspanningen deden, regelmatig gingen hardlopen, aan aerobics of aan competitietennis deden. De auteurs stelden vast dat de mensen die intensief bewogen 13% minder risico liepen om te overlijden dan de sedentaire mensen. Bij de mensen die een matig intense activiteit uitoefenden, bedroeg die daling 9%. Bovendien bleek dat gunstige effect niet af te hangen van de totale duur van de activiteit. Tot slot heeft intense lichaamsbeweging altijd een significante invloed op de levensverwachting, ook bij mensen met obesitas, diabetes of een hartziekte. Uit een ander onderzoek (2) naar de gunstige effecten van sport is trouwens gebleken dat een hartstilstand tijdens het sporten zelden voorkomt bij mensen van middelbare leeftijd die aan lichaamsbeweging doen. De onderzoekers kwamen tot die conclusie na analyse van 1.247 gevallen van plotse hartstilstand bij mannen en vrouwen van middelbare leeftijd (tussen 35 en 65 jaar oud).