...

Dat maakte Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vorige week bekend. De subsidie van 72 miljoen euro wordt zo stapsgewijs opgetrokken tot 79 miljoen. De 4,8 miljoen euro die al begin dit jaar werd toegekend gaat prioritair naar kinderen en jongeren tot en met 23 jaar.Nu heeft de regering nog eens een extra bedrag uitgetrokken, vooral om de basiswerking te versterken in regio's die over een minder groot aanbod beschikken. Voor volgend jaar gaat het over 600.000 euro, maar dat loopt verder op tot 2,1 miljoen euro in 2024.De netwerken voor geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren krijgen opnieuw een subsidie om in te zetten op vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren: 2,3 miljoen euro voor het jaar 2021. De focus ligt op kwetsbare groepen en kinderen met een verhoogde kwetsbaarheid zoals kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen. In elk netwerk is een CGG de penhouder voor dit programma. Daarnaast wordt er aan CGG Kempen, een bijkomende subsidie van 600.000 euro toegekend voor de verdere uitbouw van dr online hulpverlening voor de depressie, angst en verslaving (depressiehulp.be, alcoholhulp.be, cannabishulp.be, gokhulp.be en drughulp.be).Er komen nieuwe modules gericht zijn angstklachten, emotieregulatie en traumagerelateerde klachten. De website zijn bedoeld voor een breed publiek.