...

De Vlaamse overheid meet niet alleen kwaliteitsindicatoren in ziekenhuizen, maar ook in de woonzorgcentra. Als onderdeel daarvan heeft TNS Dimarso de opdracht gekregen in alle woonzorgcentra de kwaliteit van leven te bevragen.Het enquêtebureau zal de bewoners vragen wat ze denken van hun woonplek, de dienstverlening, de privacy en autonomie die ze krijgen, de mate waarin naar hen geluisterd wordt, enzovoort. De vragen komen uit de internationaal gevalideerde Interrai-lijst.Telkens zal een steekproef worden samengesteld, afhankelijk van de grootte van het woonzorgcentrum. Per centrum zullen gemiddeld zo'n dertig interviews plaatsvinden. Als de bewoner wegens cognitieve problemen zelf niet kan antwoorden, zal de familie of de vertegenwoordiger schriftelijk kunnen antwoorden.Drie jaarDit jaar komt nog één derde van de woonzorgcentra aan de beurt. Ook in 2015 en 2016 komt telkens één derde aan de beurt, zodat uiteindelijk alle centra bevraagd worden.Elk woonzorgcentrum krijgt zijn eigen resultaten en kan die situeren ten opzichte van die van vergelijkbare centra. De globale resultaten van de enquête zullen publiek gemaakt worden.