...

De eigen Vlaamse Planningscommissie zal onderzoeken wat de Vlaamse zorgbehoeften zijn - staat in de tekst van het regeerakkoord te lezen. Op grond van deze behoeftenbepaling zal Vlaanderen dan vaststellen hoeveel nieuwe studenten aan de opleiding arts en tandarts zullen mogen beginnen.Dat zal niet meer gebeuren "enkel op basis van het federale advies dat Vlaanderen al twintig jaar als enige opvolgde", zo luidt het in de tekst.De Vlaamse regering keurde in april dit jaar al een besluit goed dat de Vlaamse Planningscommissie oprichtte. Die moest de subquota vastleggen voor ieder medisch specialisme binnen het contingent dat de federale overheid voor de beide gemeenschappen bepaalde.Vlaanderen zal nu zelf de optelling maken hoeveel artsen van ieder specialisme het nodig heeft. Het regeerakkoord stelt dat Vlaanderen daarbij kan afwijken van het door de federale overheid voorgeschreven aantal.