...

Er is op de webpagina ook een powerpoint te vinden van de webinar, die u de mogelijkheid biedt snel de hoofdlijnen op te nemen. De webinar duurt ongeveer een uur en drie kwartier.Het eerste gedeelte gaat over de infectierisico's. In het tweede gedeelte leggen huisartsen van drie verschillende gemeenten - Halen, Leuven en Antwerpen,- uit hoe zij de aanpak lokaal hebben georganiseerd. (De inleiding door dr. Thomas Boeckx begint circa minuut 52, de voorbeelden zelf vanaf 1 uur en 2 minuten.)De handleiding telt 73 pagina's met eerst de hoofdlijnen en dan meer achtergrondinformatie.Medische intakeBij registratie krijgen de vluchtelingen een bisnummer, dat het mogelijk maakt hen in te schrijven voor de ziekteverzekering. De zorg voor de geregistreerde Oekraïense vluchtelingen wordt terugbetaald.Belangrijk is dat snel een medisch dossier geopend wordt en de toestemming verkregen wordt om de opgetekende informatie te delen. Aandachtspunten bij de medische intake zijn tuberculose en vaccinatie. Ook moeten zwangerschap, chronische aandoeningen en psychische problemen snel opgevolgd worden.HuisartsenkringenHuisartsenkringen krijgen de eindregie over de organisatie van de lokale medische opvang. Er komt daarvoor ook een financiering. Daarover bevat de webpagina geen details. Er komt geen vast model. De huisartsenkringen, zorgraden, lokale besturen, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, interculturele bemiddeling, .... moeten samen ter plekke bekijken hoe de work flow het best georganiseerd wordt.