...

De Vlaamse Sport- en KeuringsArtsen (SKA) en het Departement Cultuur, Jeugd en Sport van de Vlaamse overheid stelden afgelopen zaterdag de Vlaamse Richtlijn Sportmedisch Onderzoek voor. Het gaat om een uniform screeningsprotocol dat alle erkende keuringsartsen vanaf maart toepassen. In het najaar kunnen ook huisartsen, na een opleiding, met de tool aan de slag. De voorstelling van de nieuwe richtlijn gebeurde in het congresgebouw Het Pand in Gent. Met 120 erkende sportkeuringsartsen plus een groep keuringsartsen in opleiding was de opkomst groot. En bij de aanwezige keuringsartsen was veel lof te horen over het protocol, waarmee er eindelijk wat orde komt in de chaos die er al lang heerst. Van Poperinge tot Maaseik, elke sporter wordt volgens eenzelfde stramien onderzocht. De resultaten kan de arts inbrengen in het EMD. Ook het opgeleverde sportattest is eenvormig. Maar de federaties die momenteel een sportattest verplichten, moeten het nieuwe attest nu wel nog erkennen. De komende weken wordt het aan hen voorgesteld. Voetbalbond steunt maar verplicht nietDe Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de grootste sportbond in België met meer dan 400.000 leden, verplicht zijn leden niet tot een medisch onderzoek, en is ook niet van plan om dat te wijzigen. Initiatieven nemen om plotse hartdoden op het sportveld te vermijden, ziet secretaris-generaal Steven Martens als een taak voor de overheid. Hij kwam zijn steun voor dit initiatief dan ook volop betuigen. De KBVB zal al zijn voetbalclubs erover informeren. Prof. Heinbuchel kwam het cardiale luik van het protocol toelichten, dat tot stand kwam in consensus met een brede groep Belgische professoren in de cardiologie, en dat volgens hem een minimum aan valspositieven oplevert, dankzij de toepassing van de meest recente internationale richtlijnen. Dat er voor het orthopedisch luik van het protocol een sterke inbreng is van de firma Sportanova, een spin-off van UG en VUB, werd niet bij alle artsen op applaus onthaald. Online anamneseSKA ontwikkelde naast een uniform screeningsprotocol ook een online intake-module voor zijn doelpubliek. Ook dat werd in Gent voorgesteld. Voordat sporters op consultatie gaan, kunnen ze thuis of in de club, op www.sportkeuring.be een uitgebreid anamneseformulier invullen en dat laten doorsturen naar hun arts. Voor de arts kan dat een flinke tijdswinst betekenen.